Bölüm Tanıtımı

Bölümümüz 2014 yılında kurulmuştur. Halihazırda bünyesinde İngilizce, Fransızca, Çince ve Arapça anabilim dallarını bulundurmaktadır. Söz konusu anabilim dallarının ulusal ve uluslararası projelerine araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla 2015 yılında "Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GaziÇEVİRİ)” açılmıştır. 2014 yılında bölümümüz koordinatörlüğünde kurulan “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” Yüksek Lisans ve Doktora (Türkçe ve İngilizce) disiplinlerarası ortak programları faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümümüzün öncelikli amacı, çeviri yoluyla kültürlerarası iletişimi arttırmak ve gerek üniversitelere gerekse ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, çok yönlü bakış açısına sahip, kültürel kimlik ve çeşitliliğe saygılı ve disiplinlerarası yorum yapabilen araştırmacı ve uzmanlar kazandırabilmektir. Öğrencilerimize bu nitelikleri kazandırabilmek maksadıyla, lisansüstü programlarında olduğu gibi, lisans programlarında da beşeri bilimlerin hemen her alanından ve kimi doğa bilimlerinden gereğince faydalanmak bölümümüzün her daim hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda nihai olarak amaçlanan, zengin bir kültürel birikim ve kapsamlı bir bilimsel altyapı üzerine inşa edilmiş yüksek bir dil duyarlılığının ve çeviri edincinin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Yazılı ve sözlü çeviri alanında edinilen eleştirel kuramsal ve kültürel birikim sayesinde uygulama alanında bilinçli tercihler yapabilen çevirmenler yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz, aynı zamanda, öğrencilerinin, anabilim dalında kullanılan yabancı dil dışında en az bir yabancı dilde daha çeviri yapabilecek yetkinliğe erişmesini hedeflemektedir.

Bölümümüzde 1 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 13 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.