Duyurular

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; “Türkçe” ve “İngilizce” olarak açılan “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” “yüksek lisans” ve “doktora” programları disiplinlerarası ortak bir lisansüstü programı olarak planlanmıştır. Söz konusu  lisansüstü programları Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü koordinatörlüğünde, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Sosyoloji ve Mütercim-Tercümanlık Bölümleri öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2014 yılında açılan bu programda öğrencilere aşağıdaki dersleri seçme olanağı tanınmaktadır:

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAM (TÜRKÇE)

1. Osmanlı Devleti’nde Çeviri ve Çevirmenler

2. Rusya'nın Yumuşak Gücü Rusça ve Etki Alanı

3. Küreselleşme ve Devletlerin Dil Politikaları

4. Toplumdilbilim

5. Türkçe Çeviri Metinleri İncelemesi I-II

6. Antropoloji I-II

7. Amerikan Kültürü ve Çeviri Çalışmaları

8. Ortaçağ Türk-İslam Dünyası Tarihi ve Kültürel İlişkiler

9. Ortadoğu Kültürü ve Çeviri Çalışmaları

10. Çeviribilim Kuramları I-II

11. Sahraaltı Afrika Kültürü ve Çeviri Çalışmaları

12. Kültürlerarası iletişim

13. Kültür Sosyolojisi I-II

13. Bilgisayar Destekli Çeviri

14. Çeviride Araştırma Teknikleri

15. Küreselleşme ve Kültürel Boyutu

16. Seminer

 

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAM (İNGİLİZCE)

  1. Sociolinguistics
  2. Intercultural Communication
  3. Türkçe Çeviri Metinleri İncelemesi I-II
  4. Chinese Culture and Translation Studies
  5. Mass Communication and Translation Studies
  6. Anthropology I-II
  7. American Culture and Translation Studies
  8. Computer assisted translation
  9. Seminar

 

DOKTORA PROGRAMI (TÜRKÇE)

1. Kuzey Afrika Kültürü ve Çeviri Çalışmaları

2. Ortadoğu-Türkiye Kültürel İlişkileri

3.  Avrasya'nın Lingua Franca’sı Rusça ve Rusya'nın Kültürel Diplomasisi

4. Kültürel Etkileşim Süreçleri ve Kimlik Güvenliği

5. Anlambilimi

6. Edebî Çeviri Kuramları

7. Türkçe Çeviri Metinleri İncelemesi I-II

8. Türk-İslam Dünyası Tarihi ve Kültürel İlişkiler

9. Çeviri Sosyolojisi

10. Çeviride Araştırma Yöntemleri

11. Metinlerarasılık ve Çeviri

12. Tanzimat Dönemi Çeviri ve Çevirmenler

13. Kültür Sosyolojisi I-II

14. Antropoloji I-II

15. Teknik Çeviri ve Uygulamaları

16. Uluslararası İlişkilerde Söylem Analizleri

17.Seminer

 

DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)

1.Semantics

2. Technical translation and its applications

3. Comparative Literature and Translation Studies

4. Intertextuality and Translation

5. Theories of Literary Translation

6. Discourse Analysis in Translation

7. Türkçe Çeviri Metinleri İncelemesi I-II

8. Anthropology I-II

9. Seminar