İletişim

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Teknikokullar / ANKARA

Telefon: 0312 202 3882 - 3874

E-posta: mutercimtercumanlik@gazi.edu.tr