İngilizce Mütercim Tercümanlık ABD

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKCIOĞLU

 

                 

Yrd. Doç. Dr. Korkut Uluç İŞİSAĞ                                           Doç. Dr. Gülsün MEHMET

 

​                 ​ 

​                     Arş. Gör. Bahattin ASLAN                             Arş. Gör. Ayşe SAKİ DEMİREL (İzinli)

 

               ​ 

Arş. Gör. Ezgi Su DAĞABAK                           Arş. Gör. Gülşen KOCAEVLİ