Lisansüstü Eğitim

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; “Türkçe” ve “İngilizce” olarak açılan “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” “yüksek lisans” ve “doktora” programları disiplinlerarası ortak bir lisansüstü programı olarak planlanmıştır. Söz konusu  lisansüstü programları Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü koordinatörlüğünde, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Sosyoloji ve Mütercim-Tercümanlık Bölümleri öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2014 yılında açılan bu programda öğrencilere aşağıdaki dersleri seçme olanağı tanınmaktadır:

 

 

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA DERSLERİ

Türkçe Yüksek Lisans I. Dönem Ders Önerileri

Türkçe Yüksek Lisans II. Dönem Ders Önerileri

 

1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ( Dışarıdan hoca getirilecek.)

1.  Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ( Dışarıdan hoca getirilecek.)

 
 

2. Dilbilim ve Çeviri Sorunları Bağlantısı I ( Doç. Dr. Gülsün MEHMET

2. Arapça Yazılı Çeviri Uygulamaları (Doç. Dr. Muammer SARIKAYA) ( ü )

 
 

3. Arapça Edebi Metin İncelemeleri ( Yard. Doç. Murat ÖZCAN)

3. Uluslararası Yabancı Dil Öğretim Politikaları (Yard. Doç. Murat ÖZCAN) ( ü )

 
 

4. Çin Kültürü ve Çeviri Çalışmaları I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

4. Arapça Basın Dili Çevirisi (Yard. Doç. Murat DEMİR)( ü )

 
 

5. Çin Tarihi I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

5. Çin Kültürü ve Çeviri Çalışmaları II ( Doç. Dr. Giray FİDAN) ( ü )

 
 

6. Çin Kültürü ve Medeniyeti I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

6.  Ortadoğu ve Yakındoğu Kültürü ve Çeviri Çalışmaları (Doç. Dr. Muhammet Hekimoğlu)

 
 

6. Çeviri Metinleri İncelemesi I ( Doç. Dr. Mustafa KURT) 

7.  Dilbilim ve Çeviri Sorunları Bağlantısı II ( Doç. Dr. Gülsün MEHMET)( ü )

 
 

 

8.  Çeviri Metinleri İncelemesi II ( Doç. Dr. Mustafa KURT)  ( ü )

 

 

 

9. Küreselleşme ve Kültürel Boyutu (Doç Dr. Bilal KARABULUT)

 

 

10. Seminer (Yard. Doç. Nesrin TEKİN) ( ü )

 

 

 

İngilizce Yüksek Lisans I. Dönem Ders Önerileri

İngilizce Yüksek Lisans II. Dönem Ders Önerileri

 

1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

( Dışarıdan hoca getirilecek.)

1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

( Dışarıdan hoca getirilecek.)

 
 

2. Linguistics and Translations Problems

( Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ)

2. American Culture and Translation Studies

( Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU) ( ü )

 
 

3. Comparative Literary and Cultural Studies

(Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

3. European Language Policy

( Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ) ( ü )

 
 

4. History of China I

( Doç. Dr. Giray FİDAN )

4. Computer Assisted Translation

( Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ) ( ü )

 
 

5. Chinese Culture and Civilization I 

( Doç. Dr. Giray FİDAN )

5. History of Translation in China II

( Doç. Dr. Giray FİDAN ) ( ü )

 
 

6. History of Translation in China I

( Doç. Dr. Giray FİDAN )

6. Çeviri Metinleri İncelemesi II

( Doç. Dr. Mustafa KURT)  ( ü )

 
 

 

7. Seminer (Yard. Doç. Güven MENGÜ) ( ü )

 

 

 

 

Türkçe Doktora I. Dönem Ders Önerileri

Türkçe Doktora II. Dönem Ders Önerileri

 
  1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

  1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

 

2. Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (Yard.Doç. Nesrin TEKİN)

2. Seminer ( Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE)

 
 

3. Çeviri Amaçlı Metin Analizi ( Doç. Dr. Nezir TEMÜR)

3. Arapça Sözlü Çeviri Uygulamaları ( Doç. Dr. Muammer SARIKAYA) ( ü )

 
 

4. Arapça Çeviri Eleştirisi ( Yard. Doç. Murat ÖZCAN)

4. Karşılaştırmalı Arap Lehçeleri ( Yard. Doç. Murat DEMİR) ( ü )

 
 

5. Çin Kültürü ve Çeviri Çalışmaları I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

5.Çin Kültürü ve Çeviri Çalışmaları II ( Doç. Dr. Giray FİDAN) ( ü )

 
 

6. Çin Tarihi I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

6. Sözlü Edebiyat Metinlerinin İncelenmesi ( Doç. Dr. Nezir TEMÜR) ( ü )

 
 

7. Biçembilim I (Doç. Dr. Gülsün MEHMET)

7. Biçembilim II (Doç. Dr. Gülsün MEHMET)

 

8. Çin Kültürü ve Medeniyeti I ( Doç. Dr. Giray FİDAN)

8.Uluslararası İlişkilerde Söylem Analizleri (Doç. Dr. Bilal Karabulut)

 
 

 

 

İngilizce Doktora I. Dönem Ders Önerileri

İngilizce Doktora II. Dönem Ders Önerileri

 
  1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

  1. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

 

2..Stylistics ( Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU)

      2. Seminar  (Yard. Doç. Güven MENGÜ) (ü

 
 

3. Interdisciplinarity in Linguistics & Translation (Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ)

3. Intertextuality and Translation ( Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU) ( ü )

 
 

4. History of China I ( Doç. Dr. Giray FİDAN )

4. Technical Translation and its Applications(Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ) ( ü )

 
 

5. Chinese Culture and Civilization I  ( Doç. Dr. Giray FİDAN )

5. Psycholinguistics and Neurolinguistics (Yard. Doç. Korkut Uluç İŞİSAĞ) ( ü )

 
 

6. History of Translation in China I ( Doç. Dr. Giray FİDAN )

6. Chinese Culture and Civilization II  ( Doç. Dr. Giray FİDAN ) ( ü )

 
 

 

7. Sözlü Edebiyat Metinlerinin İncelenmesi ( Doç. Dr. Nezir TEMÜR)  ( ü )