Projeler

FuturEng Projesi: Meslekî Yabancı Diller Konusunda Yetkin Mühendisler Yetiştirme Programı

FuturEng, Gazi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Makine Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Projenin amacı mühendislerin endüstriyel ortamdaki ihtiyaçlarına dayalı bir müfredat oluşturmaktır. Kısaca, bu proje kişiler ve kültürler arası iletişim becerilerinin yanı sıra kültürel hassasiyeti de geliştirerek üretkenlik ve girişimciliği artırmak amacıyla endüstriyel şirketlerde çalışan mühendislere yönelik yabancı dil müfredatı oluşturmak için ihtiyaç ve durum analizlerini gerçekleştirmek için gereken temelleri oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirket müdürlerinin gözlemleri ve mühendisler ile gerçekleştirilen görüşmeler ve anketlerden elde edilen sonuçlara dayanarak, proje ortakları tarafından mühendislik fakültesi bölümlerine yönelik olarak bir teknik yabancı dil eğitimi programı hazırlamışlardır. Yoğun bir çalışma döneminin ardından, 4. Ulusaşırı Proje Toplantısı 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilmiştir.