Tezler

Yüksek Lisans (Türkçe)

 • Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisi: Kültürel Diplomasi Bağlamında Türkçenin Yaygınlaştırılması
 • Albert Camus’ün “Veba” Adlı Romanının Türkçe Çevirilerinde Kültürel Öğelerin Aktarımının Gideon Toury’nin Erek Odaklı Çeviri Kuramına Göre İncelenmesi
 • Türk Kültürünün Gösteriminde Yumuşak Güç Olarak Çeviri Çalışmalarının Kullanımı: Sahra Altı Afrika Ülkelerinin İncelenmesi
 • Mo Yan’in “Yaşam Ve Ölüm Yorgunu” Romanının Kültürel Öğelerinin Çeviribilim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Medeniyet, Modernleşme Ve Kalkınma
 • “Roald Dahl’ın James And The Giant Peach” Adlı Romanının İki Farklı Çevirisinin Çevirmenlerin Kullandığı Stratejiler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 • Jonathan Swift’in “Gulliver’s Travels” Adlı Eserinin Çevirilerinin Çocuk Edebiyatı Kapsamında İncelenmesi
 • Orhan Kemal’in “Baba Evi” ve “Avare Yıllar” Eserlerindeki Toplumsal Ve Kültürel Faktörlerin İngilizceye Çevirisinde Benimsenen Çeviri Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
 • Çeviri Stratejileri Ve Anlatı Bilimi Açısından Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’nin Fransızca Çevirisi

Doktora (Türkçe)

 • Orhan Kemal’in "Bereketli Topraklar Üzerinde Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı" Adlı Yapıtlarının Fransızca Çevirilerinde Folklorik Unsurların Yorumlayıcı Anlam Kuramı Bağlamında İncelenmesi
 • Pierre Bourdieu Sosyolojisi Ekseninde Kültürel Diplomasi Ve Yumuşak Güç Olarak Çeviri
 • Filim Çevirilerinde İdeolojik Manipülasyon
 • Flash Gordon Ve Superman Çizgi Romanlarının İngilizceden Türkçeye Yapılan Çevirilerinin İncelenmesi
 • Modernizim, Oryantalizim Ve Çeviri: Saatleri Ayarlama Enstitüsü Doğu Temsilleri Ve Oryantalist Modernizmin Yeniden İnşası
 • Fransız Belgeseli  "Le Dessous Des Cartes" Bağlamında Fransızca-Türkçe Coğrafya Terimcesi Oluşturulması
 • Ulus-Devlet İnşasında Çeviri Ve İdeolojinin Rolü Çerçevesinde "Tercüme Bürosu" Ve "Tercüme Dergisi" Örneği
 • Bilim Kurgu Çevirisi Ve Bilim Kurgu Seri Romanlarda Çeviride Bütünlük Sorunu: Frank Herbert’in Dune Serisi Örneği

 

 

Yüksek Lisans (İngilizce)

 • William Shakespeare’in “Macbeth” Adlı Eserinin Çizgi Roman Uyarlamasının Göstergelerarası Çeviri Ve Yeniden Yazım Bağlamında İncelenmesi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Adlı Romanının İngilizce Çevirisi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
 • A Study On The Transmission Of Cultural Specific Items Into English Translation Of “Dear Shameless Death”  By Latife Tekin
 • Analysis Of Cultural Items In The Translation Of “Baba Evi” Ve “Avare Yıllar” By Orhan Kemal
 • The Depiction Of Jazz Age With The Film Adaptation Of The Great Gatsby: A Descriptive Study On 1920s Cultural Reflections In Turkish Subtitles Of The Film Under Skopos Theory
 • A Critical Study Into The Englısh Translation Of Huzur, A Novel By Ahmet Hamdi Tanpınar
 • A Study On The Translation Of Idioms From English Into Turkish The Subtitles Of Three Popular American Sitcoms: A Descriptive And Comparative Study
 • A Comparative Analysis Of Literary Translation Of Figures Of Speech: Tennessee Williams The Glass Menagerie In Turkish
 • An Analysis Of Cultural And Linguistic Transfer In The Translation Of Sabahattin Ali’s Madonna In A Fur Coat
 • Cultural Norms In The Translation  Of Dede Korkut Stories Into English
 • A Case Study On The Translation Of Children’s Literature: Oscar Wilde’s The Happy Prince And Other Tales
 • The Effect Of Social Structure On Language: A Descriptive Study On Anthony Burgsess’a Clockwork Orange And Its Turkish Translation Otomatik Portakal By Aziz Üstel
 • A Postmodern Feminist Approach To Alasdair Gray’s Poor Things: The Reflection Of Postmodern Elements In Its Turkish Translation
 • A Comparative Analysis: Lexical Mistakes Of Fourth-Year Language Students With And Without Using A Printed Dictionary

Doktora (İngilizce)

 • Cross-Cultural Transmission In Translation: Translator Decisions In Translating Cultural Items From Turkısh To English Orhan Kemal’s Ward 72
 • Turkish Women Novelists In Theanglo-Amerıcan World Of Letters
 • Translation Services In System: Determining Eligibility Of Legal Translators In Turkey
 • Translation Of Political Statements In News Media
 • Cultural Representation And Tranlation Of Poetry Through Subtitling: The Case Of Butterfly’s Dream
 • Translating Popular Fiction: A Descriptive Study On The Turkish Translations Of The Hunger Games Trilogy
 • Translation Of Cultural Features In Children’s Lıterature: A Critical Study On Different Turkish Translations Of Mark Twins The Adventures Of Tom Sawyer And Edith Nesbits The Railway Children
 • Representation Of Turkish Culture In English: Translation Of Material Culture Elements In Ayşe Kulin And Buket Uzuner S Novels
 • Representation And Reception Of Cultural Identity Through Literary Translation: A Case Study Of The Literary Translations From Turkish To English Within The Scope Of Teda Project
 • An Analysis On Translations Of Nasreddin Hodja Jokes Within The Framework Of Problems Encountered And Strategies Employed In Translation Of Oral Tradition
 • Assessment Of Equivalence In The Translated Technical And Scientific Texts: Developing A Scientific Model To Gauge Equivalence In Technical And Scientific Texts
 • Morphosyntactıc Analysis Of Translation Strategies And Loss&Gain In The Translation Of Songs In Walt Disney's Animated Musical Movies Into Turkish
 • Foreignization And Domestication: A Study On The Translation Of Cultural Elements In The Turkish Translations Of Geoffrey Chaucers The Canterbury Tales And Troilus Criseyde\"
 • The Effect Of Teaching Machine Translation Post-Editing On The Attitudes And Success Of Translation Students
 • Cross-Cultural Transference In Translation Translator Preferences Intranslating Cultural Elements From Turkish To English In Madonna In A Fur Coat By Sabahattin Ali
 • Distinguishing Characteristics Of The Turkish Translated Texts: A Corpurs Based Study On The Theories Of Translation Universals
 • The Plurisemiotics Of Pop Songs: Translation And Cross Cultural Adaptation Of The Written, The Musical And The Imagery